top of page

תקנון אתר "wood Dafni" מבית נגריית דפני

 • אתר "wood Dafni" הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית / או דרך הטלפון, ומציע ללקוחותיו מכירת מוצרים שונים.

 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 • כל הרוכש מוצרים ו/או מתעתד לרכוש באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

תנאי שימוש באתר ותנאים נוספים

 • הלקוח רשאי לבצע הזמנת מוצרים, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן :
  כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת מוצרים באמצעות האתר.

 • הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון זר תקף או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

 • הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

 • הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת למשלוחים בישראל מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "wood Dafni" רשאית למנוע מלקוח מלבצע הזמנות באתר בכל אחד מהמקרים שלהלן :
  הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ;
  הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון ;
  הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון ;
  הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר " או בפעילות התקינה של אתר ו/או מי מטעמו. בכוונת הלקוח למכור ו/או לשווק את המוצר ו/או המוצרים שהזמין לצד ג' ו/או להמשיך לסחור בו.

 • מגוון המוצרים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 • המוצרים הינם לשימוש אישי בלבד ואין להעתיק, לשכפל, למכור או לעשות כל שימוש מסחרי.

 • על השימוש באתר ברשות "wood Dafni" יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט במחוז חיפה תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה ולאתרים הנלווים אליו.

 • "wood Dafni" אינה מתחייבת שכל המוצרים המוצגים באתר יהיו זמינים כל הזמן ויתכן וחלק והמוצרים לא יהיו במלאי בעת הקניה. במקרה כזה זכאי הלקוח להחזר כספי מלא ו/או זכות לבחור מוצר אחר במקום.

 • טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את "wood Dafni"

 • "wood Dafni" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

מדיניות תשלומים

תשלומים
 • עם קבלת הזמנת המוצר, "wood Dafni" תבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוח קיים במלאי.

 • עם קבלת הזמנת המוצר "wood Dafni" תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שנמסר מול חברת כרטיסי האשראי ורק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי, תאושר הזמנת המוצר ו"הביתה" תפעל לאספקת המוצר.

 • ניתן לשלם בחנות באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות PayPal, מערכת תשלומים מהירה ובטוחה המאפשרת תשלום גם אם אין ברשותכם חשבון PayPal.

 • היה ולא יתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין הזמנת המוצר/ים, תשלח "הביתה" ללקוח הודעת דואר אלקטרוני על כך והזמנת המוצר לא תבוצע כל עוד לא הושלמה כמפורט להלן.

 • היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה (7) ימים, "wood Dafni" תהיה רשאית לבטל את הזמנת המוצר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

משלוחים

מדיניות משלוחים

 • אספקת מוצר ללקוח רק כאשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר, וזאת במועד המצוין בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

 • זמני אספקת המוצרים המצוינים בדפי המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א' - ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
  במקרה של הובלה חריגה תהיה חברת "wood Dafni "רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה
  "wood Dafni" לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

 • היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוח בתוך פרק הזמן הנקוב בדף המוצר - על הלקוח להודיע על כך מיידית לנציג "wood Dafni" במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוח הכסף אשר שולם עבור המוצר בכפוף ובהתאם לברור עם חברת המשלוחים ואישור נכונות התלונה ברישומים הממוחשבים של "wood Dafni".

 • בזמן אספקת המוצר, רשאית "wood Dafni", ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר.

 • מוצרים שאינם במלאי ולהזמנות בהתאמה אישית, המשלוח יתבצע עד 30 ימי עסקים.

 • משלוח שחזר חזרה יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.

returns
 • על הלקוח לבדוק את המוצר בעת קבלתו ולדווח על כל פגם או אי התאמה של המוצר למוצר שהוזמן.

 • מסיבות טכנולוגיות ברורות יתכן והצבעים אשר המשתמש רואה על המסך שונים מהצבעים של המוצר, אותו יקבל בפועל. בדרך כלל ההבדלים קטנים כתלות באיכות מסך המחשב של המשתמש. מפעיל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר איכותי אך לא יחליף מוצר מהסיבה שהצבעים אינם זהים לצבעים ולטקסטורה אשר נצפו על ידי הקונה.

 • הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981

 • ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות משלוח דואר האלקטרוני לאתר "wood Dafni "תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.

 • ניתן לבטל את העסקה להחזיר מוצר אשר לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית תוך 14 יום מקבלתו. "wood Dafni "רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. כל זאת בכפוף לכך שהמזמין הכניס את כל פרטיו על פי דין כגון פרטי כרטיס אשראי, ת.ז, פרטי מען או פרטים אישיים.

 • על הצרכן להחזיר את המוצר על חשבונו לחברה

 • מוצרים בהתאמה אישית:

 • מוצרים המיוצרים בהזמנה אישית לא ניתן יהיה לבטל הזמנה לאחר שהמוצר נכנס לתהליך ייצור ו/או מוצרים שבוצעה להם הרכבה.

מדיניות החלפות והחזרות

אחריות

תקופת האחריות הינה לחצי שנה מיום אספקת הסחורה, האחריות אינה כוללת: שבר או כל בלאי אחר במוצר. כמו כן, אין אחריות על מוצר שנפגם כתוצאה משימוש לא נכון יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש המצורפים למוצר ואין האחריות מכסה התקנה שאיננה לפי הוראות ההרכבה של המוצר.

אחריות

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

 • בעת ביצוע הזמנה לרכישה באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

 • פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה
  משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו. 

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור בכל נושא שהוא ניתן ליצור קשר עם שירות לקוחות
דואר אלקטרוני: elinor@dafni-y.com
בטלפון: 0542100401
קניה נעימה!
כל הזכויות שמורות ל "wood Dafni" דפני בע"מ ©

bottom of page