top of page

ביטול עסקה

ניתן להודיע על ביטול עסקה שנעשתה באינטרנט באחת מהדרכים הבאות:

בפרטי‭ ‬ההתקשרות‭ ‬או‭ ‬בטופס‭:‬

מייל ‭elinor@dafni-y.com

טלפון -054-2100401

בשעות הפעילות 8:00-17:00

שימו לב, ביטול העסקה יתבצע בהתאם לתנאי ביטול העסקה הכתובים ב"תנאי השימוש" ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

bottom of page